14/09/2011

Thơ chế trung thu

Trung thu là Tết thiếu nhi.
Cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều.
Đi chơi rồi lại làm liều.
Làm liều rồi lại thêm nhiều thiếu nhi.

Comment:
Bài viết cùng chủ đề