17/09/2011

Thúy Vân-Thúy Kiều chế

.
Trăm năm trong cõi người ta
Đàn ông đàn bà sống phải cần nhau
  Trải qua một cuộc bể dâu
Đàn ông mỗi việc làm" đau" đàn bàThuý Kiều là chị Thuý Vân
   Ăn no tắm mát ra sân đọ đùi
      Đùi Vân vừa trắng vừa to
   Đùi Kiều tuy nhỏ nhưng mà lắm lông


Đầu lòng hai ả quái thai
Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân
Gian cốt cách,dâm tinh thần
Giống người thì ít,mười phần tinh tinh

Nguồn :www.luubuttuoixanh.com

Viết bài cùng Lưu bút tuổi xanh

Comment:
Bài viết cùng chủ đề